Religionssociologiska avhandlingar

Tidelius, Cristoffer, 2024. Paranormal Sweden?: Paranormal beliefs and practices in contemporary Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 22.

Mosbach, Vanja, 2022. Voices of Muslim Feminists: Navigating Tradition, Authority and the Debate about Islam. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 21.

Jensdotter, Linnea, 2021. Religion och politik i hybrida mediemiljöer. En analys av kommentarer till nyheter om Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på Facebook. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 19.

Lundgren, Linnea, 2021. A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.

Törning, Lenita, 2021. Building bridges, Negotiating boundaries: Young Christians’, Jews’ and Muslims’ experiences of interfaith work in the UK. Birkbeck, University of London.

Wrammert, Anna, 2021. Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang. Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 20.

Broberg, Maximilian, 2019. ’Stay A while and Listen’. Understanding the Dynamics of Mediatization, Authority, and Literacy in Swedish Religious Education. Uppsala: 17.

Lundmark, Evelina, 2019.“This is the Face of an Atheist”: Performing Private Truths in Precarious Publics. Uppsala: Teologiska institutionen.

Poveda Guillén, Oriol, 2017. According to whose will. The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 15.

Sundqvist, Josephine, 2017.  Beyond an instrumental approach to religion and development. Challenges for church-based healthcare in Tanzania. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 16.

Winell, Anneli, 2016. ”Godis för kropp och själ”: Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 14.

Lindberg, Jonas, 2015. Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion. An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012. Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 13.

Willander, Erika, 2014. What Counts as Religion in Sociology? The Problem of Religiosity in Sociological Methodology. Uppsala: Uppsala universitet.

Axner, Marta, 2013. Public Religions in Swedish Media. A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 11.

Moberg, Jessica, 2013. Piety, Intimacy and Mobility: A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day Stockholm. Södertörns högskola, Göteborgs universitet.

Hallonsten, Gunilla, 2012. Not the Whole Story. The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476072.

Ohlsson, Gunilla, 2012. Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476048.

Jarnkvist, Karin, 2011. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt: berättelser om barn, brudar och bröllop. Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Middlemiss Lé Mon, Martha, 2009. The In-between Church. A Study of the Church of England’s Role in Society through the Prism of Welfare. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion & Society 2.

Rosen, Ina, 2009. I’m a believer. But I’ll be damned if I’m religious. Belief and religion in the greater Copenhagen area. A focus group study. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476056.

Axelson, Tomas, 2008. Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 21.

Engel, Charlotte, 2006. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma. Publikationer från Ersta Sköndal högskola 26, 2006.

Persenius, Ingrid, 2006. Omsorg och mänsklig värdighet. Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 20.

Sjöborg, Anders, 2006. Bibeln på mina egna villkor. En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 18.

Sultán Sjöqvist, Madeleine, 2006. “Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Upsaliensis 19.

Leis, Annette, 2004. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem. En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland.  Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 7.

Lövheim, Mia, 2004. Intersecting Identities: Young People, Religion and Interaction on the Internet. Uppsala University: Department of Theology. (Stencilutgåva).

Nordin, Magdalena, 2004. Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476013.

Boij, Anita, 2002. Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 16.

Bromander, Jonas, 2002. Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Uppsala: Verbum. Ingår i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets program: Stat-människa – det svenska samhället i omvandling. Projektet Från statskyrka till fri folkkyrka nr 10.

Davidsson Bremborg, Anna, 2002. Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9162854100.

Håkansson, Paula, 2002. Civilreligion med ett mänskligt ansikte. President Václav Havels tankar om individ, religion och samhälle. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9162854038.

Johansson, Zenita, 2002. Tron, ordet och nådegåvorna. En studie av Livets Ord i Tjeckien. Lund. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9162854534.

Ahlin, Lars, 2001. New age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? Hemmets journal och idagsidan i Svenska dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori. Lund. ISBN 9162846434.

Häger, Andreas, 2001. Religion, rock och pluralism: En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik. Teologiska institutionen, Uppsala universitet. (Stencilutgåva)

Pettersson, Per, 2000. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. Stockholm: Verbum. Ingår i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets program: Stat-människa: det svenska samhället i omvandling. Projektet Från statskyrka till fri folkkyrka nr 3.

Rubin, Lars, 2000. Engagemang i Lutherhjälpen. Studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva. Lund. Serie: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. ISBN 9189515005.

Sjölin, Ingegerd, 1999. Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710-1910. Lund. Lund Univ. Press. Serie: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. ISBN 9179665624.

Alwall, Jonas, 1998. Muslim rights and plights: The religious liberty situation of a minority in Sweden. Lund: Lund Univ. Press. Serie: Studia theologica Lundensia. ISBN 9179665144.

Linderman, Alf, 1996. The Reception of Religious Television. Social Semeiology Applied to an Empirical Case Study. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 12.

Frohm, Knut, 1995. Livsstil eller organisation. En studie av några kristna gemenskapsgrupper i 1980-talets Sverige. Lysekil. Bokhuset. ISBN 9187550091.

Nyaundi, Nehemiah M., 1993. Religion and social change. A sociological study of Seventh-day Adventism in Kenya. Lund. Lund Univ. Press. Serie: Studia theologica Lundensia. ISBN 917966234X.

Halvardsson, Sven, 1991. Samfund och samhälle. Svenska Missionsförbundet – dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 5.

Carlsson, Jan, 1990. Region och religion: en regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet. Lund. Lund Univ. Press. Serie: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. ISBN 917966119X

Hamberg, Eva M, 1990. Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious Practice in Contemporary Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia Religionum 4.

Straarup, Jørgen, 1985. Kyrkan i förorten: folklig religiositet och åsikter om nybyggda kyrkor. Stockholm: Förlaget Förortskyrkan.

Weaver, Dale, 1985. Evangelical Covenant Church of America. Some Sociological Aspects of a Swedish Emigrant Denomination 1885-1984. Serie: Studies in Religious Experience and Behaviour. Plus Ultra Helsingborg. ISBN 9172228598.

Bäckström, Anders, 1983. Religion som yrke: en studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut. Stockholm: Verbum.

Pétursson, Pétur, 1983. Church and Social Change. A Study of the Secularization Process in Iceland 1830—1930. Serie: Studies in Religious Experience and Behaviour. Plus Ultra Helsingborg. ISBN 9197035599.

Dahlgren, Curt, 1982. Maranata. En sociologisk studie av en sektrörelses uppkomst och utveckling. Serie: Studies in Religious Experience and Behaviour. Helsingborg: Plus Ultra. ISBN 9197035548.

Pettersson, Thorleif, 1975. The Retention of Religious Experiences. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia religionun 3.