Religion och unga

Ungas kontakt med religion är beroende av de sociala sammanhang och kulturella kontext de befinner sig i. För många unga är medier och skolans religionsundervisning avgörande kontaktytor för deras möte med religion. För att säga något om de förhållningssätt till religion som finns bland unga i Sverige idag krävs fler kategorier än troende/icke-troende.

Vill du veta mer om religion och unga?
I boken Religion och unga: Troende, ointresserade eller neutral? kan den som vill fördjupa sig i olika perspektiv religion och unga i Sverige.

Kontakt:

Maria Klingenberg
Docent och lektor, Uppsala universitet
maria.klingenberg@teol.uu.se