Religion och medier

Idag är vårt samhälle genomsyrat av medier än någonsin tidgare, och medier har blivit den kontaktyta genom vilken unga människor i första hand kommer i kontakt med religion. Bilden av religion som framkommer av medier är ofta präglad av nationella eller internationella händelser, såsom terrorattacker, Mohammed-karikatyrer och Koranbränningar. Samtidigt skapar sociala medier nya möjligheter och utmaningar för det offentliga samtalet om religion.

Vill du beta mer om religion och medier?

Kontakt:

Mia Lövheim
Professor, Uppsala universitet
mia.lovheim@teol.uu.se