Begravningar och begravningsplatser

Nutida gravskick och begravningsplatser i anpassas efter de önskemål som människor önskar, men är även praktiker och platser som är starkt reglerade i lagstiftning och i Sverige gäller evig gravfrid, dvs en gravplats får aldrig tas i anspråk för något annat bruk. Miljöförändringar, demografiska förändringar och förtätningar av städer påverkar också  begravningsplatserna och hur de kan brukas. Inom forskningsfältet studeras nutida praktiker kopplade till död och begravningar och de förändringar som sker både bland individer, familjer, grupper, samfund och i samhället i stort.

Vill du veta mer om begravningar och begravningsplatser?
Här finns information om nätverket Begravningar som ett socialt fenomen i nutid och i historien (scrolla ner på sidan).

Kontakt:

Magdalena Nordin
Lektor, Göteborgs universitet
Forskningssida GU
magdalena.nordin@lir.gu.se