Religionssociologisk forskning

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Här kan du läsa mer om olika forskningsområden som ryms under det religionssociologiska paraplyet, och finna kontaktuppgifter till forskare inom de olika ämnena.


Religion och politik
Idag är religion en allt mer politiserad fråga i Sverige, och diskuteras i såväl politiska som offentliga forum. Nya politiska skiljelinjer har fört upp en ny typ av frågor högt på agendan och religion hamnar ofta i blickfånget då den upplevs krocka med viktiga samhällsvärderingar, såsom demokrati, jämställdhet och individens fri- och rättigheter.
Läs mer och hitta kontaktinformation här

Religion och unga
Ungas kontakt med religion är beroende av de sociala sammanhang och kulturella kontext de befinner sig i. För många unga är medier och skolans religionsundervisning avgörande kontaktytor för deras möte med religion. För att säga något om de förhållningssätt till religion som finns bland unga i Sverige idag krävs fler kategorier än troende/icke-troende.
Läs mer och hitta kontaktinformation här

Religion och medier
Idag är vårt samhälle genomsyrat av medier än någonsin tidgare, och medier har blivit den kontaktyta genom vilken unga människor i första hand kommer i kontakt med religion. Bilden av religion som framkommer av medier är ofta präglad av nationella eller internationella händelser, såsom terrorattacker, Mohammed-karikatyrer och Koranbränningar. Samtidigt skapar sociala medier nya möjligheter och utmaningar för det offentliga samtalet om religion.
Läs mer och hitta kontaktinformation här

Religion och migration
Människor har i alla tider migrerat och med det har även religion migrerat. Med migration följer att religion, religioner, religiösa organisationer och människors religiositet förhandlas och förändras. Ett exempel på detta är att det religiösa landskapet i Sverige under senare tid kommit att bli allt med pluralistiskt och alltmer komplext. Religion finns som en följd av detta åter med i offentliga sammanhang, i medier och i politiska diskurser.
Läs mer och hitta kontaktinformation här

Begravningar och begravningsplatser
Nutida gravskick och begravningsplatser i anpassas efter de önskemål som människor önskar, men är även praktiker och platser som är starkt reglerade i lagstiftning och i Sverige gäller evig gravfrid, dvs en gravplats får aldrig tas i anspråk för något annat bruk. Miljöförändringar, demografiska förändringar och förtätningar av städer påverkar också  begravningsplatserna och hur de kan brukas. Inom forskningsfältet studeras nutida praktiker kopplade till död och begravningar och de förändringar som sker både bland individer, familjer, grupper, samfund och i samhället i stort.
Läs mer och hitta kontaktinformation här