Tidigare evenemang

Workshop i artikelskrivande på Sigtunastiftelsen 23–24 oktober 2023
Håller du på̊ att omarbeta din avhandling till artiklar, eller ska du precis skriva din första artikel? Vill du presentera och diskutera artikelutkast, lära dig mer om att skriva för en religionssociologisk läsekrets, och knyta kontakter med framtida kollegor?

Religionssociologiska föreningen i Sverige utlyser nu platser till en workshop i artikelskrivande på̊ Sigtunastiftelsen. Workshopen äger rum den 23–24 oktober och vänder sig till doktorander och juniora forskare som disputerat 2020 eller senare. Mer information finns här.