Religionssociologiska föreningen i Sverige

Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt.

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten och politiken, religion i skolan och religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och populärkultur.


Aktuellt!


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida. Deadline för ansökan är 15 april respektiv 15 oktober.

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi har även gett särskilda anslag för masterstudenter som är medlemmar i RFS, avsett resor i samband med opponering.
Läs mer om det här.


Det finns en lång rad konferenser med religionssociologisk inrikting, eller särskilda sessioner vikta åt religionssociologiska teman. Här hittar du en lista på några av de konferenser som finns att välja på.


Sedan 2021 finns det en nordisk religionssociologisk förening The Nordic Association for Sociology of Religion. Denna förening har två syften:

  • Att kordinera den nordiska religionssociologiska konferensen (NCSR) varannat år.
  • Stödja arbetet med den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Religion and Society (NJRS) 

Besök föreningens hemsida här.