Religionssociologiska föreningen i Sverige

Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt.

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten och politiken, religion i skolan och religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och populärkultur.


Aktuellt!

Ny styrelse
På årsmötet i mars valdes en ny styrelse för RFS. Du hittar dem här.

Nordic Conference for the Sociology of Religion 2024
Den 26e upplagan av Nordic Conference for the Sociology of Religion ordnas av Århus universitet 14-16 augusti 2024.
Under konferensen kommer det finnas möjlighet att mingla med RFS styrelse! Vi ses väl där?
Mer information finns på Århus universitets hemsida.

Deadline för ansökan till Bendt Gustanfssons minnesfond 15 april
Glöm inte bort att ansökningstiden för Berndt Gustafssons minnesfond snart går ut. Ansök innan 15 april! Se mer information och länk nedan.

Metodworkshop i Digitala metoder
I november 2024 ordnar RFS en medtodworkshop för doktorander, med fokus på digitala metoder. Workshopen kommer att vara på Umeå universitet, och deltagandet ger 3 hp att inkludera i en metodkurs.
Håll utkik efter mer info!

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida. Deadline för ansökan är 15 april respektiv 15 oktober.

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi har även gett särskilda anslag för masterstudenter som är medlemmar i RFS, avsett resor i samband med opponering.
Läs mer om det här.


Sedan 2021 finns det en nordisk religionssociologisk förening The Nordic Association for Sociology of Religion. Denna förening har två syften:

  • Att kordinera den nordiska religionssociologiska konferensen (NCSR) varannat år.
  • Stödja arbetet med den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Religion and Society (NJRS) 

Besök föreningens hemsida här.