Anna Davidsson-Bremborg (December 2008) Goffman

En av mina favoritsociologer är Erving Goffman. Hans teorier om hur vi människor beter oss mot varandra är både intressanta och avslöjande. De är också användbara för att man ska förstå olika situationer, både i vardagslivet generellt och i religiösa sammanhang - något som vi religionssociologer ägnar oss åt.Förra året skrev exempelvis Magnus Nordström en uppsats om klostret på Kumla där han använde Goffmans teorier om totala institutioner. En fångvårdsanstalt är en sådan institution med fasta strukturer och regler för allt beteende, och så är även ett kloster. Vad händer då när båda dessa möts?Själv har jag använt Goffmans bok om stigmatisering för att beskriva hur begravningsentreprenörerna ser på sitt yrke. Många utomstående tycker att yrket är väldigt avvikande: "hur kan du jobba med ledsna människor?" "usch, så äckligt, hålla på med döda!" är kommentarer de kan få. Men själva upplever de arbetet på ett helt annat sätt, som mycket givande, samtidigt som det är utmanande och kreativt. Det blev tydligt för mig att begravningsentreprenörerna använder sådana strategier som Goffman talar om för att hantera människors negativa syn på dem. Bland annat att inte fråga någon annan om vad de jobbar med på en fest, för att slippa svara på frågan själv.Goffmans mest kända bok är Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik och den tar upp hur människor agerar och reagerar mot varandra i helt vardagliga situationer. Det är nog den bok som flest kan känna igen sig i. Goffman tar här sin utgångspunkt i teaterns språk och talar om aktörer som agerar gentemot en publik. Även om det är lätt att tro att agerandet här är någon påklistrad roll, utanpå människan inre, är det från Goffmans sida ett rent konsterande att vi faktiskt agerar gentemot varandra på detta sätt. Begreppen är analysredskap för att förstå en situation. Vi agerar alltså alltid som aktörer respektive publik i relation till andra, och det är inget som vi kan kliva ut ur.

 

Enligt Goffman är det många olika saker som påverkar hur en persons agerande blir. Här ska jag nämna några för att ni ska få en inblick i hur han tänker:Inramningen: Den fysiska miljön. Var äger handlingen rum och hur ser det ut där?
Rollen: Vilka förväntningar finns det på den roll jag intar? Klarar jag av detta?
Publiken: Hur reagerar de som lyssnar på mig, eller är föremål för mina handlingar? Ger de positiv feedback eller tvärtom negativ?
Team: Finns det personer kring mig som stödjer mig och mitt agerande?
Fasaden: Är jag den jag utger mig för att vara och som jag i denna sitaution vill vara? Ger jag rätt signaler i denna situation?Goffman visar att vi har många olika roller i våra liv och alla är en del av vårt "jag". Vi kan inte ställa oss utanför vårt sociala sammanhang utan vår identitet blir till i relation till andra.Som religionssociolog ser jag att Goffman öppnar dörren för många frågor som rör existentiella problem och religiös utövning. Finns det en mening i livet bortanför de roller vi har eller måste vi alltid utgå från människors interaktion med andra? Kan man värdera sina olika roller - är det egentligen möjligt att tala om ett "äkta" jag eller är det summan av alla roller som är "det äkta"? Är religion en roll man har ibland, eller genomsyrar religionen alla roller man har? (här tangerar vi sekulariseringsdebatten). Sen kan man ju använda Goffman på alla religiösa riter som utförs och ser hur olika personer agerar och reagerar.

 

Vill du fundera mer själv så läs gärna Goffmans böcker:

Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik
Stigma - den avvikandes roll och identitet
Totala institutioner


Om begravningsentreprenörer (författare Anna Davidsson Bremborg)
Yrke: begravningsentreprenör. En studie om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering.