Anna Davidsson-Bremborg (Februari 2009) Förfallna kyrkor

 

Sydsvenskan rapporterar om Odarslövs kyrka utanför Lund som står och förfaller. Kyrkan stängdes för snart 20 år sedan, 1990, men får inte rivas.

 

I Sverige är alla kyrkor som är byggda före 1940 skyddade enligt Kulturminneslagen och får inte rivas eller förändras märkbart. Detta är en problematisk lag som förmodligen kommer att diskuteras mer under de kommande åren. Svenska kyrkans ekonomi är generellt sett inte dålig idag, men kyrkobyggnader står för en betydande del av de utgifter som församlingarna har. Att underhålla och renovera kyrkobyggnader som församlingarna inte upplever sig ha behov av kan upplevas tära rejält på ekonomin.

I England har man valt att skyddsklassa alla kyrkor enligt ett graderingssystem. Det innebär att en del kyrkobyggnader har högt skyddsvärde och ska bevaras som just kyrkor i befintligt skick, en del kyrkobyggnader ska skyddas till sitt yttre men kan innehålla andra funktioner än att vara gudstjänstlokal, och åter andra kan rivas om församlingen tycker det är nödvändigt. Mycket talar för att ett liknande system kommer att behövas även i Sverige.

 

Ofta framhålls att svenskarna tycker att kyrkobyggnader är särskilt värdefulla att bevara och att det är en anledning till att man vill vara medlem i Svenska kyrkan. Samtidigt tycks man i praktiken se ganska pragmatiskt på kyrkobyggnader när det gäller en kyrka med renoveringsbehov som man själv måste betala för. 2007 revs Maglarps kyrka, efter att ha varit stängd sedan 1976. En undersökning bland församlingsborna som jag gjorde visade att man visserligen gärna hade sett att kyrkan renoverades, men samtidigt accepterade man att den revs. Man var inte villig att betala mer i kyrkoavgift.

 

Diskussionen om vem som ska betala för det kulturarv som kyrkorna runt om i Sverige utgör kommer att fortsätta.