Curt Dahlgren (Februari 2009) Vad är en sekt?


Begreppet sekt är i flera sammanhang återigen aktuellt. I programmet Människor och tro intervjuades den 6/2 2009 Margaretha Sturesson, som har skrivit boken Om det så skulle kosta mig livet om sitt liv som medlem i församlingen Kristet Center Syd, en församling som i intervjun kallas för sekt. Ett annat exempel är prästbrödraskapet S:t Pius X, ett brödraskap som sägs omfatta ca 400000 medlemmar. En av brödraskapets biskopar är Richard Williamson, som gjort sig världskänd genom att förneka Förintelsen. Men vad är då en sekt? Inom religionssociologin har man ända sedan början av 1900-talet försökt definiera denna typ av religiös organisation. I dag kan man säga att man utgår från två kriterier: den ena av mer ideologisk karaktär och den andra är mer social. Den ideologiska kan uttryckas som att den religiösa organisationen hävdar att den är den enda vägen till frälsning: ”Det är det bara hos oss som du kan bli frälst, ingen annan stans.” Det sociala kriteriet, som delvis blir en konsekvens av det ideologiska, är att den religiösa organisationen har negativa relationer till det omgivande samhället. I och med att man har dess unika frälsningsanspråk, menar man samtidigt att alla andra trossamfund är lögnaktiga vägar till frälsning, något som naturligtvis inte främjar positiva relationer till andra trossamfund. Men de negativa relationerna kan också gälla det sekulära samhället, som i sin tur kan vara negativt inställt till den religiösa organisationen ifråga. Sekten kan t.ex. dra sig undan från samhället, den kan starta egna skolor för sina barn, den kan vägra ta emot statliga och kommunala bidrag, i sin argumentation kan den vara negativ till det mesta som sker i samhället, speciellt när det gäller moraliska frågor som rör stimulantia, nöjen och sexualitet. Är då Kristet Center Syd och prästbrödraskapet S:t Pius X sekter? Det är inte självklart enkelt för mig att svara absolut ”Ja” eller ”Nej” på denna fråga, eftersom jag vet för lite om dem, men en hel del talar för ett ”Ja”. Båda förefaller anse sig vara den enda sanna vägen till frälsning. Båda har negativa relationer till det omgivande samhället; Kristet Center Syd har startat egen skola, men tillståndet drogs in 2003, eftersom lärarna enligt Skolverket hade för dålig kompetens, en bedömning som Länsrätten samma år instämde. Dessa två myndigheters beslut visar således på negativa relationer till svenska staten. Biskopar som är medlemmar i prästbrödraskapet S:t Pius X har varit bannlysta av Katolska kyrkan, vilket visar att brödraskapets relationer till moderkyrkan inte varit helt positiva. Dessutom har på senare tid biskop Williamssons uttalande om att han inte tror på Förintelsen väckt starka negativa reaktioner runt om i världen. Men det är viktigt att betona att en religiös organisation som definieras som en sekt, mycket väl kan ha medlemmar som inte anser att de är med i en organisation som är enda sanna vägen till frälsning eller att man som enskild individ ständigt måste ta avstånd från det goda i det sekulära samhället. Vid denna typ av analyser är det viktigt att man är klar över vilken nivå man talar om: Är det organisations- eller individnivå? Under de senaste dagarna har t.ex. medlemmar av prästbrödraskapet S:t Pius X tagit avstånd från Williamssons uttalanden om Förintelsen, uttalanden som kan ses som ett ifrågasättande av att klassificera brödraskapet som en sekt.