• Länkar

Länkar

INSTITUTIONER
Ersta Sköndal högskola 
Göteborgs universitet 
Högskolan Dalarna 
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Malmö högskola, Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Sigtunastiftelsen 
Svenska kyrkans forskningsenhet 
Teologiska högskolan, Stockholm (THS)
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Uppsala universitet, Teologiska institutionen 
Uppsala universitet, Centrum för forskning om Religion och Samhälle (CRS) 
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen 

NORDISKA FORSKNINGSPROJEKT
The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries (NOREL)
The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy

DATABASER OCH ANDRA KÄLLOR
Ajkon förmedlar mångsidig information om och kontakter ”för hälsa och personlig utveckling”. 
Adherents.com innehåller statistisk information som medlemstal i olika religioner, kyrkor, samfund, religiösa rörelser etc. 
British Religion In Numbers innehåller statistik om Anglikanska kyrkan och andra brittiska trosinriktningar.
CIA World Factbook ger snabb tillgång till en rad statistiska uppgifter om förhållanden i världens länder. 
Diaspoa.fi innehåller fakta om religion, migration och globalisering.
Svensk Nationell Datatjänst innehåller bland annat frekvenstabeller från de så kallade LUKA-listorna om hur svensk kyrklig sed har förändrats, men också en rad undersökningar med frågor om religion och religiositet.  
The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life innehåller mycket statistik både om förhållandena i USA och i andra delar av världen.

Sociologisk Forskning, tidskrift för Sveriges Sociologförbund, publiceras som open access, alltså fritt tillgänglig. 
Statistiska Centralbyrån (SCB) är en näst intill outtömlig källa om det mesta i Sverige. 
Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet producerar en hel del information av intresse för religionssociologer. 
Svenska kyrkans medlemsstatistik
World Value Surveys hemsida finns data från de mer eller mindre världsvida värderingsundersökningar som gjorts sedan 1981.
WorldWide Religious News innehåller aktuell information om vad som händer på religionsområdet i världen.