• Forskning

Forskning

Här listas många av de forskare, som är verksamma inom religionssociogi i vid mening i Sverige 

Lars Ahlin
, docent i religionssociologi och lektor vid Religionsvidenskabelig afdeling, Teologisk fakultet, Århus universitet.
Forskningsområden: religion och sociala erfarenheter, new age, ny spiritualitet.
lah@teo.au.dk
http://person.au.dk/da/lah@teo

Tomas Axelson, lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.
Forskningsområden: religion, meningsskapande och film.
tax@du.se
www.du.se/TomasAxelson

Marta Axner, forskare i religionssociologi vid Centrum för forskning om religion och samhälle, teologiska fakulteten, Uppsala universitet.
Forskningsområden: religiösa ledares närvaro och påverkan i svensk samhällsdebatt.
marta.axner@teol.uu.se

Anders Bäckström, professor emeritus i religionssociologi vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: religion och välfärd, kyrka/stat, diakoni
anders.backstrom@teol.uu.se

Anna Davidsson Bremborg, docent i religionssociologi.
Forskningsområden: pilgrimsvandringar i Norden, död- och begravningsseder.
anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se
http://www.teol.lu.se/person/AnnaDavidssonBremborg

Curt Dahlgren, professor emeritus i religionssociologi vid Lunds universitet.
Forskningsområden: begravningsseder och utträden ur trossamfund.
curt.dahlgren@teol.lu.se
http://www.teol.lu.se/person/CurtDahlgren

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.
Forskningsområden: nyreligiositet, nya religiösa rörelser.
lfi@du.se
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Sok-personal/Min-presentation/?userId=170

Göran Gustafsson, professor emeritus i religionssociologi vid Lunds universitet.
Forskningsområden: religion och politik, begravningar, kyrkliga seders former och variationer.
goran.gustafsson@teol.lu.se och goran_relsoc@telia.com
http://www.teol.lu.se/person/GoranGustafsson

Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap och ledare för Surveyinstitutet vid Linnéuniversitet i Växjö.
Forskningsområden: religion och politik, sekularisering, sakralisering och annan religiös förändring, politiker och politiskt beteende bland väljare.
magnus.hagevi@lnu.se 
http://lnu.se/personal/magnus.hagevi  

Sven Halvardson, docent i religionssociologi och lektor vid Teologiska högskolan Stockholm.
Forskningsområden: svensk frikyrklighet, det mångreligiösa samhället.
sven.halvardson@ths.se
http://www.ths.se/site/index.php/kontakt/42-teologi-och-omvaerld/30-halvardson-sven.html

Karin Jarnkvist, universitetslektor i sociologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Forskningsområden: ritualisering, genus.
karin.jarnkvist@miun.se
https://www.miun.se/Personal/karinjarnkvist/

Anette Leis-Peters, Diakonhjemmet, Oslo.
Forskningsområden: religion och civilsamhället, välfärd, diakoni.
annette.leis-peters@diakonhjemmet.no
http://www.diakonhjemmet.no/DHS/Om-oss/Ansattsoek/Annette-Leis-Peters

Jonas Lindberg, forskare i religionssociologi vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: religion och politik i Norden.
jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Birgit Lindgren Ödén, universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.
Forskningsområden: individuella livsmönster och värderingar.
bld@hig.se
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi/Forskning-vid-akademin/Forskarpresentationer/Forskarpresentationer/Birgit-Lindgren-Oden/Birgit-Lindgren--Oden.html

Anders P Lundberg, lektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet.
Forskningsområden: religion och tillhörighet, migration, miljöfrågor och sexualitet.
anders.lundberg@soch.lu.se
http://www.lu.se/lucat/user/ba43127e7779c988bb140ea2e4539054

Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: religion och massmedier, ungdomar och livsåskådning.
mia.lovheim@teol.uu.se
http://www.teol.uu.se/staff/mia_lovheim/

Martha Middlemiss Lé Mon, forskare i religionssociologi och föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet.
Forskningsområden: religion, värderingar och välfärd.
martha.middlemiss@crs.uu.se

Magdalena Nordin, lektor i religionssociologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet och vid Globala politiska studier, Malmö högskola.
Forskningsområden: religion och migration, globalisering, muslimsk integration, mångkulturell vård, ungdomar och religion.
Magdalena.nordin@ctr.lu.se.
http://www.teol.lu.se/person/MagdalenaNordin och http://forskning.mah.se/id/immano

Irving Palm, docent i sociologi och lektor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: väckelserörelser, lokal ekumenik, attityder kring etnisk mångfald.
irving.palm@soc.uu.se
http://katalog.uu.se/empInfo/?id=XX1496

Per Pettersson, professor i religionssociologi vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet samt gästprofessor vid Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Teologiska Fakulteten, Uppsala Universitet och ledare för the Impact of Religion-programmet vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: majoritetsreligion (Svenska kyrkan), religion och välfärd, religionsundervisning.
per.pettersson@kau.se

Marie Rosenius, doktorand i religionsvetenskap vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet.
Forskningsområden: kyrkosyn, Svenska kyrkan, organisationssociologi.
marie.rosenius@religion.umu.se
http://www.idesam.umu.se/om/personal/religion/marie-rosenius/

Anders Sjöborg, lektor och docent i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet och verksam som forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle vid samma lärosäte.
Forskningsområden: ungdomar och religion, värderingsförändringar, religion och undervisning.
anders.sjoborg@crs.uu.se
http://katalog.uu.se/empinfo?id=N96-3390_4

Jørgen Straarup, gästprofessor vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.
Forskningsområden: majoritetsreligion (Svenska kyrkan), religiös förändring/sekularisering.
jorgen.straarup@sh.se
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_894179

Josephine Sundqvist, doktorand i religionssociologi vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: religion och välfärd i östra Afrika.
josephine.sundqvist@crs.uu.se

Erika Willander, forskare i sociologi, anställd vid analysenheten på Svenska kyrkans kyrkokansli.
Forskningsområden: religion, andlighet, helighet i den svenska bloggosfären.
erika.willander@svenskakyrkan.se

Anneli Winell, doktorand i religionssociologi vid Uppsala universitet.
Forskningsområden: existentiella frågor i damtidningar/livsstilsmagasin.
anneli.winell@teol.uu.se
http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N9-1709