• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Dags att nominera kandidater till föreningens uppsatspris!
Välkommen att nominera en eller flera magister- eller masteruppsatser med religionssociologisk relevans till Religionssociologiska föreningen i Sveriges uppsatspris! Prissumma omfattar 7 000 kr i stipendium och max 3000 kr för resa och boende i samband med föreningens årsmöte, vid vilket studenten förväntas presentera sitt uppsatsarbete. Den som nominerar ska vara anställd vid ett lärosäte i Sverige och uppsatsen ska vara examinerad och godkänd under 2022. Motivering samt uppsats skickas till RFSs sekreterare Kristel Torgrimsson per e-post: kristel.torgrimsson@lir.gu.se senast 13 januari 2023. För mer information om hur nomineringen ska vara utformad finns bifogade stadgar.

Vintersymposium och årsmöte 
Måndag 13 mars 2023 är samtliga föreningens medlemmar välkomna till Sigtunastiftelsen för vintersymposium och årsmöte. Dagen inleds med presentationer av aktuell forskning och därefter följer årsmöte samt gemensam middag som föreningen bekostar. Har du aktuell forskning med religionssociologisk relevans att presentera? Anmäl dig då till Magdalena Nordin på Magdalena.nordin@lir.gu.se senast 13 januari 2023. Vi vill särskilt uppmuntra doktorander att presentera sina pågående forskningsprojekt men också annan aktuell forskning är förstås välkommen. Doktorander kan söka bidrag från RFS för resa. Mer information om symposiet och kallelse till årsmötet kommer senare.

Ny upplaga av kursbok
Kursboken Sociologiska perspektiv på religion i Sverige (red. Mia Lövheim och Magdalena Nordin) kommer i ny upplaga i år. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Med exempel från aktuell forskning ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Läs vidare om boken här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.