• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Seminarier, workshops och konferenser
Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen har temat "Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" och äger rum i Göteborg 17-19 augusti 2022. Mer information finns här.

Nordiska sociologiska konferensen äger i år rum på Island 10-12 augusti 2022. Konferensen har en session med religionssociologiskt perspektiv, New Perspectives on the Nordic Paradox of Secularization and Religious Diversity. Läs vidare om konferensen och anmäl dig här.

Ny upplaga av kursbok
Kursboken Sociologiska perspektiv på religion i Sverige (red. Mia Lövheim och Magdalena Nordin) kommer i ny upplaga i år. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Med exempel från aktuell forskning ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Läs vidare om boken här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.

Disputationer i religionssociologi 
Linnea Lundgren disputerade vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i september 2021 med avhandlingen "A Risk or a Resource? A Study of the Swedish State's Shifting Perception of Minority Religious Communities between 1952-2019".

Anna Wrammert disputerade vid Uppsala universitet i september med avhandlingen "Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang: Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion". Läs mer om avhandlingen här.