• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Utlysning för forskningsinitiering: Frikyrkor i förändring
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi tillsammans med stiftelsen C E Wikströms minnesfond utlyser medel för forskning om frikyrkor i förändring. Forskningsmedlen uppgår till ca 300 000 kronor och kan sökas av enskild forskare eller en grupp forskare. Deadline 20 december 2021. Läs vidare om utlysningen här.

Disputationer i religionssociologi 
Linnea Lundgren disputerade vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i september 2021 med avhandlingen "A Risk or a Resource? A Study of the Swedish State's Shifting Perception of Minority Religious Communities between 1952-2019".

Anna Wrammert disputerade vid Uppsala universitet i september med avhandlingen "Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang: Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion". Läs mer om avhandlingen här.

Seminarier, workshops och konferenser
Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen har temat "Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" och äger rum i Göteborg 2022. Mer information kommer framöver.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.