• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Seminarier och konferenser
Frontiers in Nordic Sociology of Religion. Nordic researchers’ meeting, June 7th 2021, digital via Zoom.
The meeting is free of charge, but registration is necessary. Register by May 20th at the latest at http://doit.medfarm.uu.se/kurt20249 and a zoom link and passcode will be sent to registered participants after registration closes.Read more about the conference here.

Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen har temat "Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" och äger rum 2022. Läs mer om konferensen här och håll dig uppdaterad om vad som händer i Coronavirusets spår.


The 36th SISR/ISSR Conference skulle ha hållits i Taipei, Taiwan (12-15 July 2021), men blir istället digital. Temat är "Religion in Global/Local Perspectives: Diffusion, Migration, Transformation". Call for papers, 8 januari - 28 februari. Läs mer om konferensen här

Call for paper till vetenskapliga tidskrifter
Call for paper till specialnummer i tidskriften Baltic Worlds på temat "New Age Sprirituality in Socialist Societies". Läsa vidare här.

Den danska tidskriften Religionsvidenskabelige tidsskrifts första nummer 2022 kommer att ha religionssociologiskt fokus och temat för detta kommer att vara klass. Om det är någon religionssociolog som skulle vara intresserade av att bidra med en artikel är ni välkomna att höra av er till Henrik Reintoft Christensen (hc@cas.au.dk) vid Århus universitet.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.