• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Uppsatspris
Välkommen att nominera kandidater till RFSs uppsatspris! Uppsatspriset omfattar 7000 SEK och delas ut till författaren av 2020 års bästa master- eller magisteruppsats med religionssociologisk relevans (vilket innebär uppsatsen kan vara framlagd inom annan disciplin än den religionsvetenskapliga). Anställda vid samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner är välkomna att nominera uppsatser. Nomineringar till priset skickas till föreningens sekreterare, Cristoffer Tidelius per e-post: cristoffer.tidelius@teol.uu.se, senast 1 februari 2021. På föreningens hemsida kan du läsa mer om uppsatspriset: www.religionssociologi.se . Uppsatspriset delas ut under föreningens årsmöte. Läs vidare om uppsatspriset här.

Seminarier och konferenser
Välkommen till ett webbseminarium om begravningar, fredag 13 november, som Religionssociologiska föreningen i Sverige arrangerar tillsammans med Institutionen för Litteratur, Religion och Idéhistoria vid Göteborgs universitet. Läs vidare om seminariet samt om hur du anmäler dig här.

The Nordic Sociological Association Conference, 3-4 augusti Oslo i 2021. Deadline för abstracts är 15 mars 2021. Religion är ett av de teman som behandlas i konferensens sessioner. Läs vidare om konferensen här  och om den specifika sessionen om religion här

Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen har temat "Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" och äger rum 2022. Läs mer om konferensen här och håll dig uppdaterad om vad som händer i Coronavirusets spår.


The 36th SISR/ISSR Conference hålls i Taipei, Taiwan (12-15 July 2021). Temat är "Religion in Global/Local Perspectives: Diffusion, Migration, Transformation". Call for sessions: 15 July to 15 September 2020. Läs mer om konferensen här

Call - Special Issue
Nonreligion Contesting the Public Sphere. Performing of Nonreligion Rituals in Public Institutions
är titeln på det specialnummer som är planerat att ges ut i peer review-tidskriften Religions. Deadline för artikel till specialnumret är 1 december 2020. Läs vidare om tidskriften och specialnumret här. På hemsidan finns också författarhänvisningar.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.