• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi.
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida www.berndtgustafsson.se.


Konferenser
Exhausted Women – Exhausted Welfare
Den nordiska konferensen Exhausted Women – Exhausted Welfare Religion and minorities in the transformations of gender and welfare kommer gå av stapeln den 23-24 november 2017 på Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet, Sverige.
För mer information om konferensen och call for papers, se här

Sociology in a polarized world
Svenska sociologiförbundet anordnar Sociologidagarna i Lund 7-9 mars 2018.
Religionssociologiska föreningen ansvarar för arbetsgrupp 16: Religion i det offentliga.
Deadline för abstracts: 1 november 2017.
Läs mer om konferensen här.

The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy
Den andra internationella konferens som Impact-programmet ordnar hålls 24-26 april 2018 vid Uppsala universitet.
Förslag på tematiska sessioner skickas till info@crs.uu.se senast 31 maj 2017.
Deadline för abstracts (max 200 ord): 31 oktober 2017.
Läs vidare om konferensen på programmets hemsida.

Conference of the International Society for Media, Religion and Culture
Conference location: Boulder/Colorado, United States
Conference dates: 8-11 of August 2018
Deadline for Panel and Paper proposals: 4 of December 2017
Notification of acceptances: Mid February 2018
Läs vidare om konferensen här.