• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Workshop i artikelskrivande på Sigtunastiftelsen 23-24 oktober 2023
Håller du på att omarbeta din avhandling till artiklar, eller ska du precis skriva din första artikel? Vill du presentera och diskutera artikelutkast, lära dig mer om att skriva för en religionssociologisk läsarkrets, och knyta kontakter med framtida kollegor?
Religionssociologiska föreningen i Sverige utlyser nu platser till en workshop i artikelskrivande på Sigtunastiftelsen. Workshopen äger rum den 23–24 oktober och vänder sig till doktorander och juniora forskare som disputerat 2020 eller senare. 
Vi vill ha din anmälan senast 15 september.
Mer information finns här. 


Ny bok och bokrelease: Religionssociologins pionjärer i Sverige
Anders Bäckström, professor emeritus i religionssociologi, har skrivit en bok om religionssociologins pionjärer i Sverige. Den 13 september 2023 inbjuds till book-launch kl 15.15 på Teologiska institutuonen i Uppsala, Thunbergsvägen 3B. 
Läs mer om Religionssociologins pionjärer i Sverige hos förlaget.

Ny upplaga av kursbok
Kursboken Sociologiska perspektiv på religion i Sverige (red. Mia Lövheim och Magdalena Nordin) kommer i ny upplaga i år. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Med exempel från aktuell forskning ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Läs vidare om boken här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.