• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

RFSs 10-årsjubileum om nationalism i dagens Sverige 
Föreningen fyller 10 år i år och firar det med ett symposium vid Sigtunastiftelsen 1-2 november 2021. Tema: Religionssociologin och debatten om nationalistiska strömningar i dagens Sverige. Förutom att vi under symposiet med pompa och ståt firar föreningens 10-årsjubileum, diskuterar vi religionssociologins möjligheter, svårigheter, och kanske även ansvar för, att besvara frågor som rör hur nationalism i dagens Sverige kan studeras med de metoder, material och perspektiv vi har kompetens om inom ämnet. Deltagandet är kostnadsfritt men förutsätter medlemskap i Religionssociologiska föreningen. Sista anmälningsdag är 17 oktober. Mer information om  symposiet och anmälan finns här

Disputationer
Disputation i religionssociologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola den 10 september 2021: 
Linnea Lundgren, med avhandlingen: A Risk or a Resource? A Study of the Swedish State's Shifting Perception of Minority Religious Communities between 1952-2019

Anna Wrammert försvarar sin avhandling  Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang: Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion. Fredag 17 september, kl. 14.15-17.00, Uppsala universitet. För mer information inklusive Zoom-länk, se Teologens kalendarium.

Seminarier, workshops och konferenser
Workshop om ritualstudier 21-22 oktober. Nätverket för studier av levd religion och samhälle, Göteborgs universitet och Religionssociologiska föreningen i Sverige bjuder in till en workshop om ritualstudier 21-22 oktober. Workshopen äger rum i Göteborg men det är också möjligt att delta digitalt. Här finns mer information om workshopen.

Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen har temat "Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" och äger rum 2022. Läs mer om konferensen här och håll dig uppdaterad om vad som händer i Coronavirusets spår.Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.