• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Dags att nominera kandidater till föreningens uppsatspris!
Välkommen att nominera en eller flera magister- eller masteruppsatser med religionssociologisk relevans till Religionssociologiska föreningen i Sveriges uppsatspris! Prissumma omfattar 7 000 kr i stipendium och max 3000 kr för resa och boende i samband med föreningens årsmöte, vid vilket studenten förväntas presentera sitt uppsatsarbete. Den som nominerar ska vara anställd vid ett lärosäte i Sverige och uppsatsen ska vara examinerad och godkänd under vår- eller hösttermin 2023. Motivering samt uppsats skickas till RFS:s sekreterare Kristel Torgrimsson per epost: kristel.torgrimsson@lir.gu.se senast 1 februari 2024. För mer information om hur nomineringen ska vara utformad se prisets stadgar.

Årsmöte och vintersymposion på Sigtunastiftelsen 11 mars 2024
Boka redan nu in den andra måndagen i mars för Religionssociologiska föreningens årsmöte och vintersymposium på Sigtunastiftelsen. Mer information kommer under hösten!

Workshop i artikelskrivande på Sigtunastiftelsen 23-24 oktober 2023
Håller du på att omarbeta din avhandling till artiklar, eller ska du precis skriva din första artikel? Vill du presentera och diskutera artikelutkast, lära dig mer om att skriva för en religionssociologisk läsarkrets, och knyta kontakter med framtida kollegor?
Religionssociologiska föreningen i Sverige utlyser nu platser till en workshop i artikelskrivande på Sigtunastiftelsen. Workshopen äger rum den 23–24 oktober och vänder sig till doktorander och juniora forskare som disputerat 2020 eller senare. 
Vi vill ha din anmälan senast 15 september.
Mer information finns här. 


Ny upplaga av kursbok
Kursboken Sociologiska perspektiv på religion i Sverige (red. Mia Lövheim och Magdalena Nordin) kommer i ny upplaga i år. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Med exempel från aktuell forskning ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Läs vidare om boken här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.