• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Lediga jobb

  • Svenska kyrkan söker en forskare till analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala. Sista ansökningsdag: 7 mars. Läs vidare här.
  • Universitetet i Agder, Norge, utlyser två tjänster som professor alternativt docent i religionssociologi respektive religionsvetenskap. Sista ansökningsdag: 2 mars. Läs vidare om tjänsten i religionssociologi här och om tjänsten i religionsvetenskap här.


Nominera till RFSs uppsatspris!
Religionssociologiska föreningen i Sverige utlyser ett årligt pris för årets bästa master- eller magisteruppsats med religionssociologisk relevans. Anställda vid samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner vid svenska lärosäten är välkomna att nominera en eller flera uppsatser. För 2018 års pris gäller att uppsatsen ska ha godkänts under 2017. Motivering samt uppsats skickas till föreningens sekreterare, Tomas Axelson per e-post: tax@du.se, senast 8 februari 2018. Priset delas ut vid föreningens årsmöte 9 april i Göteborg. För mer information, se föreningens riktlinjer.

Nominera till RFSs journalistiska pris!
Alla är välkomna att nominera en eller flera journalistiska medieproduktioner om religion till Religionssociologiska föreningen i Sveriges årliga journalistiska pris. För 2018 års pris gäller att nominerat bidrag ska vara publicerat under 2017. Bidraget skickas till RFSs sekreterare Tomas Axelson per e-post: tax@du.se senast 8 februari 2018. Priset delas ut vid föreningens årsmöte 9 april i Göteborg. För mer information, se föreningens riktlinjer.

Årsmöte 2018
Religionssociologiska föreningens årsmöte äger rum i Göteborg 9 april. I samband med årsmötet delas föreningens uppsatspris och journalistiska pris ut och vinnarna av dessa båda priser presenterar sina respektive produktioner.

Workshop för doktorander
I samband med årsmötet ordnar föreningen även en workshop för doktorander, i samarbete med Göteborgs universitet. Workshopen vänder sig till forskarstuderande i religionssociologi och närliggande ämnen, som aktualiserar religionssociologiska frågor i sin avhandling. Skandinaviska doktorander i alla faser av avhandlingsarbetet är välkomna att delta.  Workshopen äger rum den 9-10 april 2018 mellan klockan 11.30 och 13.00 vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Läs vidare här

Forskningsanslag
Flera av föreningens medlemmar har fått stora forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) och Riksbankens jubileumsfond (RJ).

  • 11,2 MKR från VR till Magdalena Nordin, Önver Cetrez, Andreas Westergren och Henrik Rydell Johnsén för projektet Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige.
  •  6,6 MKR från RJ till David Thurfjell, Erika Willander och Ann af Burén  för projektet Den muslimska huvudfåran: en del av svensk sekularitet
  • 7,8 MKR från VR till David Thurfjell, Erika Willander och Ann af Burén  för projektet Den muslimska majoriteten som medskapare av svensk sekularitet.

Ny doktor
Föreningsmedlemmen Josephine Sundqvist disputerade 24 november 2017 med avhandlingen Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based healthcare in Tanzania. Läs och ladda ned avhandlingen här.

Konferenser
Sociology in a polarized world
Svenska sociologiförbundet anordnar Sociologidagarna i Lund 7-9 mars 2018.
Religionssociologiska föreningen ansvarar för arbetsgrupp 16: Religion i det offentliga.
Deadline för abstracts: 1 december 2017.
Läs mer om konferensen här.

The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy
Den andra internationella konferens som Impact-programmet ordnar hålls 24-26 april 2018 vid Uppsala universitet.
Förslag på tematiska sessioner skickas till info@crs.uu.se senast 31 maj 2017.
Deadline för abstracts (max 200 ord): 31 oktober 2017.
Läs vidare om konferensen på programmets hemsida.


NCSR 2018: The 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion
Den 24e nordiska religionssociologiska konferensen blir i Oslo, Norge 1-3 augusti 2018.
Deadline sessioner: 1 december 2017.
Läs vidare om konferensen här.


Conference of the International Society for Media, Religion and Culture
Conference location: Boulder/Colorado, United States
Conference dates: 8-11 of August 2018
Deadline for Panel and Paper proposals: 4 of December 2017
Notification of acceptances: Mid February 2018
Läs vidare om konferensen här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida www.berndtgustafsson.se.