• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Seminarier och konferenser
Frontiers in Nordic Sociology of Religion Nordic researchers’ meeting, June 7-8 2021, Uppsala, Sweden. The aim of the Nordic researchers meeting 7-8 June 2021 is dual; firstly to provide an opportunity for Nordic researchers in sociology of religion to meet and update knowledge about what is going on in the respective countries, and secondly to constitute a new Nordic Association for the Sociology of Religion. Details about the form of meeting (physical or digital), registration etc. will be sent out in a second call at the latest March 31st. Read more about the conference here.

The Nordic Sociological Association Conference äger rum 3-4 augusti 2021 i Oslo. Deadline för abstracts är 15 mars 2021. Religion är ett av de teman som behandlas i konferensens sessioner. Läs vidare om konferensen här  och om den specifika sessionen om religion här

Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen har temat "Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" och äger rum 2022. Läs mer om konferensen här och håll dig uppdaterad om vad som händer i Coronavirusets spår.


The 36th SISR/ISSR Conference skulle ha hållits i Taipei, Taiwan (12-15 July 2021), men blir istället digital. Temat är "Religion in Global/Local Perspectives: Diffusion, Migration, Transformation". Call for papers, 8 januari - 28 februari. Läs mer om konferensen här

Call for paper till vetenskapliga tidskrifter
Call for paper till specialnummer i tidskriften Baltic Worlds på temat "New Age Sprirituality in Socialist Societies". Läsa vidare här.

Den danska tidskriften Religionsvidenskabelige tidsskrifts första nummer 2022 kommer att ha religionssociologiskt fokus och temat för detta kommer att vara klass. Om det är någon religionssociolog som skulle vara intresserade av att bidra med en artikel är ni välkomna att höra av er till Henrik Reintoft Christensen (hc@cas.au.dk) vid Århus universitet.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.