• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Vintersymposium och årsmöte 
Välkommen till Religionssociologiska föreningens årsmöte och vintersymposium den 13 mars 2023 kl. 13.30 – 18.30 på Sigtunastiftelsen! Symposiet inleds med att ett flertal av föreningens medlemmar presenterar egen, aktuell forskning om muslimsk religiositet på film, hur svenskhet gestaltas i julkalendrar, feministiska förhållningssätt inom mormonism, icke-religion hos muslimer i Sverige, utmaningar i studiet av religiösa organisationer och integrationsprocesser inom Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.

Årsmötet pågår kl 17.15-18.30. Därefter blir det gemensam middag. Deltagandet är kostnadsfritt och RFS bjuder på middagen. Anmäl ditt deltagande till magdalena.nordin@lir.gu.se senast den 24 februari 2023. Uppge om du önskar middag samt eventuella allergier!

Det finns även en möjlighet att stanna kvar till tisdag (den 14 mars) för att under förmiddagen planera för kommande religionssociologiska forskningsprojekt och ansökningar tillsammans med andra forskare i föreningen. Skriv i anmälan om du även vill vara med under tisdagen, om du önskar äta lunch och om du vill övernatta på Sigtunastiftelsen! Det är möjligt att få resemedel och kostnader för eventuell övernattning täckta av föreningen.

Kommande konferenser
Metaphor & Misinformation: Religion in Media-Driven Worlds
2023 Conference of the International Society for Media, Religion and Culture 
Conference location: CERES Bochum (Germany) 
Conference dates: 2-5 of August 2023 
Deadline for Paper proposals: 14 January 2023 
Notification of acceptances: End of February 2023 
ISMRC website för mer information:  https://www.ismrc.org/conferences/2023-conference/

Ny upplaga av kursbok
Kursboken Sociologiska perspektiv på religion i Sverige (red. Mia Lövheim och Magdalena Nordin) kommer i ny upplaga i år. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Med exempel från aktuell forskning ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Läs vidare om boken här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.